Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Infrastructura rutieră

Localitatea este situată pe DJ 142E, la 13 km distanță de municipiul Mediaș.

Teritoriul comunei Alma este străbătut de drumuri care se încadrează în următoarele categorii:

– drumul județean DJ 142E, cu o lungime de 1.824 m, asfaltați și 2.590 m rețea stradală secundară, pietruiți, în satul Alma;
– drumul comunal DC 19 cu o lungime de 3.333 m tratament dublu bituminos și rețea stradală secundară în lungime de 2.840 m pietruiți în satul Şmig;
– drumul comunal DC 20 cu o lungime de 2.890 m tratament dublu bituminos și rețea stradală secundară cu o lungime de 892 m, acoperită cu strat de piatră, în satul Giacăş;
– rețea de cale ferată: teritoriul administrativ al localității este traversat de cale ferată pe o lungime de 5.5 km;
– drumuri de exploataţie 25 km.

Alimentarea cu apă și canalizare

Toate satele comunei Alma dispun de un sistem centralizat de canalizare pe o lungime de 14,4 km, astfel: 5,82 km în satul Alma,6,23 km în satul Şmig și 2,35 km în satul Giacăş, lucrare finalizată în anul 2012.

De rețeaua de alimentare cu apă beneficiază în prezent satul Alma care se întinde pe o lungime de 4,9 km, rețea introdusă în anul 2009, dar urmează să fie implementată și în satele Şmig cu 7,88 km și Giacăş cu 3,24 km.

Alimentarea cu gaze naturale

Satele Alma și Şmig sunt prevăzute cu rețea de distribuție gaze naturale, extinsă și modernizată în decursul timpului la majoritatea gospodăriilor populației, asigurând astfel necesarul de gaze pentru încălzirea locuințelor, prepararea apei calde menajere și prepararea hranei.

Lungimea rețelei de gaze din satul Alma este de 7,444 m rețea aducțiune + 1,958 m branșamente, iar în satul Şmig lungimea este de 6,409 m + 3,134 m branșamente, lucrări finalizate în anul 1994.

În satul Giacăş nu există rețea de distribuție gaze naturale, decizia aparținând locuitorilor satului.

Alimentarea cu căldură

În satele Alma și Şmig gospodăriile populației se încălzesc în sistem individual, utilizând drept combustibil gazul metan, lemnul sau alți combustibili. În gospodăriile proprii locuitorii dețin sobe care folosesc drept combustibil gazul metan sau lemnul.

În satul Giacăş nu există rețea de distribuție gaze naturale, locuitorii folosind doar lemnul pentru încălzirea locuințelor.

Alimentarea cu energie electrică

În prezent toate locuințele sunt conectate la rețeaua de electricitate.

Comuna Alma este racordată la sistemul de alimentare cu energie electrică din stația 110/20 kv A. Vlaicu-Mediaș, printr-o linie LEA 20 Kv, de tip aerian, realizată pe stâlpi de beton.

În perimetrul comunei sunt amplasate 5 posturi de transformare (PT), astfel: 2 PT în satul Alma, 2 PT în satul Şmig și 1 PT în Giacăş, posturi de transformare de 20/0.4 Kv.

Lungimea rețelei de iluminat stradal este de 5,8 km în satul Alma, 6,2 km în Şmig si 2,3 km în satul Giacăş.

Rețelele de internet și de telecomunicații

Rețeaua telefonică, fixă și mobilă, a satelor Alma și Şmig este asigurată de operatul Telekom, care asigură și accesul la internet și televiziune prin cablu, alături de MegaNet.

Satul Giacăş este racordat la reţeaua de telefonie fixă prin operatorul Telekom.

Serviciul public de salubritate

Fiecare gospodărie, instituiție, agent economic a încheiat un contract cu operatorul economic local specializat S.C. ECO SAL Mediaș, contract care prevede colectarea deșeurilor o dată pe săptămână.

Transportul public

În prezent, pe raza comunei există transport public asigurat de un operator de transport persoane, care efectuează transportul cetăţenilor între Mediaș și satele Alma, Şmig și Giacăș, cu autobuze.

Transportul se poate efectua și cu trenul din gara Aţel, cea mai apropiată staţie este Mediaş.

Ultima actualizare: 15:57 | 15.05.2024

Sari la conținut