Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Economie

Activitatea economică din comună este reprezentată în următoarele sectoare :

– activități de comerț cu amănuntul
– activități agricole
– activități cu caracter industrial
Activitățile economice ale comunei se bazează pe exploatarea resurselor locale, cele mai importante fiind pădurile – pentru prelucrarea lemnului – și terenurile agricole – pentru cultivarea plantelor și creșterea animalelor.

Locuitorii au practicat și practică, în continuare, agricultura și creșterea animalelor, ocupații tradiționale aflate într-o strânsă interdependență. Au cultivat cereale (păioase și porumb), cartofi, plante furajere, sfeclă de zahăr, legume. Dotarea precară a gospodăriilor cu utilaje aferente lucrărilor agricole determină obținerea unor producții care satisfac necesitățile proprii ale locuitorilor comunei, surplusul destinat vânzării înregistrând cantități reduse, valorificate doar pe piața locală.

În 2002 a fost înființată Asociația Crescătorilor de Taurine Şmig. În 2010 a fost înființată Asociația Crescătorilor de Taurine Almășana, având ca scop creșterea bovinelor de lapte în Alma. Asociația grupează aproximativ 50 de membri, utilizează 168-170 ha pășune pentru aproximativ 200 de bovine. În anul 2011 a fost înființată Asociația crescătorilor de animale Gecășana. Înființarea acestor asociații de creștere a animalelor în toate satele comunei facilitează accesul la pășuni, pe bază de contract.

Pentru o mai bună administrare a suprafeței forestiere, a fost înființat Composesoratul Unirea Alma-Giacăș, care totalizează o suprafață de 100,43 ha. Ocupație tradițională care definește profilul localității, creșterea animalelor este reprezentată de gospodăriile țărănești cu multe bovine și turme de oi. În zonă se practică însămânțări artificiale la bovine.

Altă ocupație tradițională este viticultura. În proprietatea multor locuitori se află terenuri plantate cu viță de vie. O parte a producției de vin este destinată consumului propriu, iar cealaltă parte se comercializează.

Un alt segment al economiei locale îl constituie comerțul cu amănuntul. În Alma există două magazine alimentare și câteva firme private și persoane fizice autorizate, care au obiecte de activitate variate. În Giacăş funcționează două magazine mixte, un oficiu poștal și mai multe firme cu obiecte de activitate diverse. În Şmig funcționează două magazine cu profil mixt.

Ultima actualizare: 16:23 | 2.04.2024

Sari la conținut