Welcome to Primăria Comunei Alma județul Sibiu   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Alma județul Sibiu

Bun venit pe site-ul oficial al Primăriei Comunei Alma județul Sibiu!

Ordonanta militara 4 din 29 martie 2020

ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 3 din 24 martie 2020
Articolul 1
Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.
Articolul 2
Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11,00-13,00, strict pentru următoarele motive:
a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;
d) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.
Articolul 3
Circulația persoanelor prevăzute la art. 2, în exteriorul locuinței/gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11,00-13,00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole.
Articolul 4(1) Pentru verificarea motivului deplasării:
a) angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;
b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute la alin. (1) se prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
(3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.
(4) Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.(5) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12,00.
Articolul 5
(1) Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării pentru toate persoanele care intră în România.
(2) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12,00.
Vezi aici textul integral al Ordonantei

 

Anunț important!
Atragem atenția locuitorilor comunei Alma, că începând din 16 martie 2020 în România a fost decretată starea de urgență. Acest fapt ne-a obligat și pe noi, autorități publice locale să întreprindem măsuri de evitare a infectării cu coronavirus în localitățile noastre. Așadar vă comunicăm câteva informații importante!
Vă rugăm să NU VENIȚI la Primărie decât pentru probleme foarte importante, care nu suportă amânări. Accesul în primărie se face controlat – câte o persoană odată, după dezinfecția riguroasă a mâinilor la intrare.
APIA suspendă primirea cererilor până în 6 aprilie, cu posibilitatea prelungirii perioadei în funcție de evoluția epidemiei.
Termenul de plată cu bonificația de 10% la plata taxelor și impozitelor se prelungește până la sfârșitul lunii iunie, deci nu trebuie să vă grăbiți.
Vă rugăm insistent să stați acasă!!!!

Dacă aveți informați :

-despre cetățeni sosiți acasă din țările cu focare de infecții, vă rugăm să ne anunțați sau să anunțați poliția

-dacă cei izolați la domiciliu nu respectă restricțiile de izolare strictă , dați dovadă de spirit civic și anunțați imediat la poliție- 0269841212

Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de informații suplimentare, vă rugăm să folosiți poșta electronică, e-mail: primaria_alma@yahoo.com sau sunați la nr. de telefon: 0269257545 și robotul vă va dirija spre interiorul dorit.
Primar – Calin Marius-Alin 0752088201; Viceprimar – Fetean Eugen 0766565429  ; consilier primar Mozes Iosif 0765521755
Vă mulțumim pentru înțelegere!- primar

  • 1


GHIDUL CETĂȚEANULUI privind lucrările de înregistrare sistematică derulate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF)

GHIDUL PRIMARULUI PENTRU DESFĂŞURAREA LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATiCĂ A IMOBILELOR PE SECTOARE CADASTRALE

Amplasată în nord-estul judeţului Sibiu, comuna Alma are în componenţă satele Alma, Şmig si Giacăş. Satul Alma, amplasat în sudul teritoriului administrativ al comunei, este accesat prin drumul judeţean DJ142E, din drumul naţional DN 14 (Sighişoara – Sibiu) amplasat la sud de teritoriul administrativ al acestei comune. Satul Şmig, amplasat în partea vestică a comunei, este accesat prin drumul comunal DC 19 care se desprinde din DJ142E. Satul Giacăş, amplasat în partea nord-estică a teritoriului administrativ al comunei, este accesat prin DC20 care se desprinde din DJ142E.

Din punct de vedere geografic comuna Alma este amplasată în partea de nord a Podişului Hârtibaciului, iar satele aparţinătoare Giacăş şi Şmig sunt situate în partea de sud a Dealurilor Târnavei Mici, subunitate a Podişului Târnavelor. Ca aspect general comuna Alma apare ca o regiune deluroasă străbătută de văi cu versanţi abrupţi generaţi de alternanţa de roci moi (argile, marne) cu roci mai dure (gresii sau nisipuri consolidate)

Eroziunea îndelungată la care a fost supusă regiunea, a dat naştere la trei nivele de eroziune ce se pot identifica în platourile înalte de deasupra satelor şi pe interfluvii. Structural zona este formată din monocline cu înclinare spre centrul cuvetei transilvane. Râul Târnava Mare a tăiat transversal aceste structuri, dând naştere la terase care se păstrează preponderent pe malul stâng.

Alături de aceste forme majore de relief, în zona amplasamentului studiat, pe ambele părţi ale Târnavei Mari, apar şi o varietate de microforme de relief, cum sunt: văile derazive, înşeuările în structuri argiloase, terasările antropice, văile scurte, ogaşele, etc.

Privite în condiţiile spaţiale ale întregii Depresiuni a Transilvaniei, Dealurile Târnavei Mici, au asemănări regionale cu unităţile învecinate aproape de nivelul confundării elementelor care le caracterizează. Văi largi asemenea unor depresiuni asimetrice, se impun ca arii de relativă discontinuitate fizico-geografică.

Structura cutată se reflectă în mod evident în relieful regiunii, astfel că peisajul de cueste dă nota dominantă pentru cea mai mare parte a teritoriului. Pe structurile sinclinale cuestele au fronturile opuse, iar monoclinurile largi converg către văi sau, în unele locuri, către aliniamentele de creste care marchează inversiuni de relief.

Pe teritoriul localităţii Alma, râul primeşte doi afluenţi de dreapta: pâraiele Maghiar şi Geacăş care sunt alimentate de apele rezultate din precipitaţii, topirea zăpezilor şi apele subterane. În partea de nord-est a localităţii, cursul pârâului Geacăş, chiar înainte de vărsarea în râul Târnava Mare este barat formându-se un iaz de aproximativ 8 ha ce are drept folosinţă principală atenuarea undelor de viitură de pe pârâul Giacăş.

Skip to content Click to listen highlighted text!