COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL ALMA

A. Comisia pentru activitati economico-financiare,agricultura, activitati social-culturale,culte:

 1. Fetean Eugen – presedinte
 2. Mozes Iosif – secretar
 3. Turc Titu – membru
 4. Tokai Iosif – membru
 5. Bleahu Victor Constantin – membru

B. Comisia pentru invatamint, sanatate si familie, munca si protectie sociala, amenajarea teritoriu si urbanism:

 1. Lapadat Valer Nicolae – presedinte
 2. Boian Ioan – secretar
 3. Feier Ioan Mihalache – membru

C. Comisia juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, protectie copii, tineret si sport:

 1. Lapadatu Ioan – presedinte
 2. Boian Virgil – secretar
 3. Gertner Tibi – membru
Skip to content